O pozorach stworzonych przez PiS, które – jak to pozory – zawsze mylą.

Fasady dobrobytu maja się dobrze! Pierwszy rok rządów PiS, to nieustanna próba budowania wizerunku rządzącego ugrupowania, jako formacji dbającej o losy najuboższych. Dynamiczne „dobre zmiany”, maja być szyldem obecnej władzy. Beata Szydło jest przedstawiana opinii publicznej, jako swoisty król Midas. Czego nie dotknie, natychmiast zamienia w złoto. Polityka społeczna – proszę bardzo Program 500+. Polityka militarna – proszę bardzo odstąpienie od Caracali na rzecz BlackHawków, produkowanych w „polskiej” fabryce w Mielcu (firma jest własnością kapitału amerykańskiego) [przyp. ze strony http://www.pzplmielec.pl: 16 marca 2007 r. 100% udziałów Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. zostało zakupione od ARP S.A. przez United Technologies Holdings S. A. (UTH), spółkę United Technologies Corporation (UTC)]. Teraz polski Midas, pragnie zająć się oświatą. W kolejce czekają nauka, finanse państwa, opieka medyczna, rolnictwo, zapewne w dalszej perspektywie rolnicze ubezpieczenia. Niestety, wszystkie działania rządu PiS, to tylko fasada, za którą ukryty jest prawdziwy obraz dzisiejszej Polski. Mamy takie piękne powiedzenie, nie ufaj pozorom, zawsze mylą. Tak też jest właśnie z pozorami stwarzanymi przez Prawo i Sprawiedliwość.

Aby przekonać Państwa do tej tezy, wezmę pod uwagę największy „sukces” obecnej ekipy rządzącej, czyli „Program 500+”. Powód do dumy Pani Premier, ministrów i wszystkich parlamentarzystów PiS. „Pierwsza od 25 lat taka pomoc” – grzmią prawie chóralnie politycy partii Jarosława Kaczyńskiego. Rozumiem cel! Wmówić społeczeństwu, że władza o nich dba, że wreszcie władza słucha ludzi i wywiązuje się ze swego programu. Tyle, że jest to jedynie współczesna propaganda. A jak jest naprawdę?

Czytaj dalej

Opublikowano polityka | Dodaj komentarz

CETA – chytrze „przykryte”, największe zagrożenie dla Polski w ostatnim ćwierćwieczu

Gdy opinię publiczną zajmuje dziś ostry spór ideologiczny dotyczący ustaw aborcyjnych, pod przysłowiowym stołem rozgrywa się inna, dużo bardziej znacząca gra. Politycy PiS, wsparci prorządowymi mediami bardzo umiejętnie podgrzewają atmosferę dyskusji dotyczącej zakazu przerywania ciąży. Nieświadomie swoją propozycją całkowitej liberalizacji ustawy, w grę tą włączyły się środowiska lewicowe. Jednakże, najważniejszym aktem tej tragedii był projekt, który posłowie PiS skierowali do dalszych prac legislacyjnych. Wiadomo było, że projekt legalizacji aborcji na żądanie, nie wywoła takiego zainteresowania, jak całkowity zakaz aborcji. Opinia publiczna miała kolejną pożywkę dla podziałów, kolejny temat zastępczy. W tym czasie rząd, po cichu i z uporem maniak zmierza ogromnymi krokami do ratyfikacji umowy handlowej z Kanadą. Kilka dni temu, na szczycie w Bratysławie przedstawiciele polskiego rządu skapitulowali i nie zgłosili swego sprzeciwu wobec planów ratyfikacji przez Unię Europejską szkodliwego dla Polski układu. Może okazać się, iż 27 października dojdzie do parafowania umowy CETA. Pamiętać należy, iż by weszła ona w życie, konieczne są podpisy ministrów odpowiedzialnych za handel międzynarodowy wszystkich państw członkowskich UE zasiadających w Radzie UE. Na tym procedura się nie zakończy. Umowę, będą musiał zatwierdzić Parlament Europejski jak i poszczególne parlamenty krajowe. I tu pojawia się pierwsza niebezpieczna pułapka. Mimo, że ów proces ratyfikowania umowy przez parlamenty krajów członkowskich zapewne potrwa długo, przepisy umowy mają wejść w życie już po wstępnej ratyfikacji. Moim zdaniem, a także zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego, CETA (a dokładnie kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między Kanadą a Unią Europejską) jest po pierwsze szkodliwa dla Polski, a po drugie jest tematem o którym winno się rozmawiać i szczerze przedstawiać społeczeństwu konsekwencje układu. Tymczasem jest dokładnie na odwrót. Ku uciesze PiS, zaabsorbowane aborcyjną wojenką, społeczeństwo nie dostrzega zagrożeń jakie płyną z ratyfikacji umowy z Kanadą. A jakiego kalibru są to zagrożenia?

Czytaj dalej

Opublikowano polityka | 2 komentarzy

Nikt Ci tyle nie da, ile Ci PiS obieca – krótki komentarz do działań PiS w kwestii polskiej wsi.

Znane ludowe przysłowie głosi: „lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”. Niestety, o prawdziwości tej sentencji, dobitnie mogą przekonać się dziś polscy rolnicy. Piękne hasła, które słyszeli z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, mogą dziś odłożyć między bajki. Obiecanki, cacanki, a naiwnemu radość w innym miejscu głoszą prawdy ludowe. Przed wyborami liderzy PiS nader często zaglądali na polską wieś. Bardzo łatwo diagnozowali sytuacje na niej panującą, wskazywali liczne choroby ją trapiące, a nawet podawali gotowe recepty. To z ich ust słyszeliśmy, że wyrównane zostaną dopłaty bezpośrednie w rolnictwie, że rolnictwo będzie priorytetem działań nowego rządu. Równie często co obietnice, pojawiały się bezpodstawne ataki na ówczesnego ministra rolnictwa Marka Sawickiego.

Dziś po prawie roku, od wygranych wyborów, każdy widzi jak bardzo słowa rozminęły się z czynami. Każdego dnia rolnicy, organizacje rolnicze, a także PSL, jako reprezentant interesów polskiej wsi w Sejmie, podnoszą kolejne kwestie i problemy, z którymi rząd Jarosława Kaczyńskiego sobie nie radzi. W tym miejscu pewne wyjaśnienie. Nie, nie pomyliłem się pisząc rząd Jarosława Kaczyńskiego. W gruncie rzeczy, premier Beata Szydło jedynie reprezentuje i realizuje koncepcje polityczne wykreowane przez szefa PiS. Pisząc rząd Beaty Szydło, kreujemy nową rzeczywistość, w której jakoby pani premier miałaby na cokolwiek wpływ. Dziś widać, że wraca do łask powiedzenie „rząd rządzi, a partia decyduje”, znane starszym obserwatorom sceny politycznej. Czytaj dalej

Opublikowano polityka | Dodaj komentarz

Dziś rządowe fotele „prawych i sprawiedliwych” odwrócone są tyłem do protestujących

Pamięć polityczna bywa krótka. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwość zupełnie zapominają o tym, co głosili w trakcie kampanii wyborczej. Po raz kolejny potwierdziła się stara prawda, że papier przyjmie wszystko. Dziś obok rolników i nauczycieli, dobitnie mogą się o tym przekonać górnicy.

W piątek 3 września odbyła się pokojowa pikieta pod kopalnią Makoszowy w Zabrzu. Górnicy zaniepokojeni sytuacją swego zakładu, ramię w ramię stanęli w jego obronie. Warto przypomnieć, że Kopalnia Makoszowy, na mocy porozumienia zawartego jeszcze przez premier Ewę Kopacz, od maja 2015 roku znajduje się w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Zgodnie z ustaleniami, kopalnia miała oczekiwać tam na wykupienie przez inwestora. Na obecną chwilę inwestor nie został znaleziony. Dziś, gdy piszę te słowa (tj. 5.09.2016) został ogłoszony przetarg na kopalnię. Przetarg, który podczas piątkowej demonstracji zapowiedział przewodniczący ZZG Andrzej Chwilug, nazywając go przekrętem. Walka, która podjęli górnicy, to walka o być albo nie być dla nich i dla ich rodzin. Oprócz górników z Makoszowy, w pikiecie wzięli udział również związkowcy i pracownicy inny kopalń a także śląskich zakładów pracy (KWK Sośnica (Polska Grupa Górnicza), KWK Budryk (Jastrzębska Spółka Węglowa) oraz Tauronu Wytwarzanie i Gazobudowy). Czytaj dalej

Opublikowano społeczne | Dodaj komentarz

Pragmatyczne, wyważone w swych sądach i działaniach PSL, lepszym partnerem do dyskusji o polskiej oświacie

W dniu 25 sierpnia, w Sali Kolumnowej Sejmu, odbyła się konferencja zorganizowana przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, poświęcona rozlicznym problemom z jakimi borykają się polskie szkoły. Informację o konferencji przyjąłem z wielkim zadowoleniem. Poprzez organizację tego typu spotkań, PSL pokazuje prawdę o sobie samym. Nie jesteśmy bowiem formacją zaściankową, zepchniętą do narożnika, nad którym widnieje napis „Rolnictwo”. Jesteśmy nowoczesną, chadecką partią, która nie tylko stawia pytania dotyczące najważniejszych dla Polaków kwestii, ale szuka na nie odpowiedzi i wypracowuje merytoryczne koncepcji poprawy bieżących rozwiązań.

W czasie obrad samorządowcy, nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych i parlamentarzyści związani z ruchem ludowym dyskutowali nie tylko nad bieżącą sytuacją polskiej oświaty, ale również nad mglistymi, na obecną chwilę, planami nowego rządu. Spotkanie było także okazją, którą lider ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz, wykorzystał do prezentacji pomysłów PSL dotyczących naszej, ludowej wizji systemu edukacji w Polsce. Warto przypomnieć zaprezentowane w czwartek postulaty:

Czytaj dalej

Opublikowano społeczne | Dodaj komentarz

Bój o Trybunał Konstytucyjny nie jest walką z kimś, ale o coś.

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem politycznym ostatnich dni, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa przyjęta przez Parlament i podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę, prawie natychmiast została zaskarżona do TK przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz posłów PO, PSL i Nowoczesnej. Ponieważ tak zwany „spór o Trybunał”, przewija się w mediach prawie od początku obecnej kadencji Parlamentu, przeciętny Kowalski zdążył się już nim mocno znudzić. Dla części Polaków, zupełnie przestało być jasne, o co toczy się spór. Niejednokrotnie trwają oni przy takim stanowisku, jakie zajmuje partia na którą głosowali. Ich argumentacja, jest tak naprawdę powielaniem zasłyszanych od partyjnych liderów wniosków. W tym aspekcie można odnieść wrażenie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości odnieśli sukces. Znużenie sporej części społeczeństwa, doprowadziło do drastycznego obniżenia czujności i w konsekwencji do cichej aprobaty niekorzystnych dla państwa zmian. W czwartek, 11 sierpnia 2016 roku, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją zapisów wspomnianej ustawy. Jak można się było spodziewać, cześć zarzutów sędziowie oddalili, natomiast część zapisów ustawy uznali za niekonstytucyjne. Nie powielając argumentacji polityków, pochylmy się nad zakwestionowanymi zapisami. Aby zrozumieć wagę proponowanych zmian, spróbujmy wyobrazić sobie przykładową sytuację, w której owe zapisy miałyby być wykorzystane. W moim przekonaniu pozwoli to na ugruntowanie, weryfikację bądź nawet wyrobienie sobie własnego poglądu na omawiane problemy. Czytaj dalej

Opublikowano polityka | Dodaj komentarz

Rewolucja kulturalna nad Wisłą

„Polsce potrzebna jest dobra zmiana”. „Damy radę!”. Tak w trakcie kampanii wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości zachęcali do głosowania na ich ugrupowanie. Wybory wygrali. Dobra zmiana stalą się faktem. Jednak, dziś owa dobra zmiana, staje się raczej swoista rewolucją kulturalną, z którą swego czasu borykali się Chińczycy. Zmiany dotyczą wszystkiego. Warto jednak spytać, czy zawsze zmiany, które się dokonują zasługują na przymiotnik dobre?

Tak jak podkreśliłem zmiany dotyczą wszystkiego. Bardzo szybko na przykład poddawane są zmianom obyczaje. Impuls do redefinicji popularnego savoir-vivre’u, dali parlamentarzyści PiS już w poprzedniej kadencji Sejmu. Poseł Krystyna Pawłowicz, podczas jednego z posiedzeń niższej izby parlamentu, na sali plenarnej spożywała obiad. Nowe standardy? Jak teraz przekonać studenta czy ucznia, że na zajęciach nie wolno spożywać posiłków? Widać dobre wychowanie i pewne obyczajowe standardy w nowej rzeczywistości nie są już normami zachowania. Niestety Prawo i Sprawiedliwości nie wyciągnęło żadnych konsekwencji wobec posłanki. Co więcej niektóre media, zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie, przedstawiło jako personalny atak na obrończynię wiary i strażniczkę wartości w polityce. Wartości, ale jakich?

Czytaj dalej

Opublikowano społeczne | Dodaj komentarz

O Wojciechu Janczaku – zapomnianym bohaterze Batalionów Chłopskich.

Po lekturze bardzo ciekawego artykułu autorstwa Posła Piotra Zgorzelskiego zatytułowanego „72. rocznica Partyzanckiej Republiki Pińczowskiej”, zadałem sobie pytanie: czemu tak niewiele wiem o tej części historii Ruchu Ludowego? Dlaczego prawda o Batalionach Chłopskich, rzadko i z tak dużym mozołem przebija się do naszej świadomości? Na lekcjach historii przekazuje się głównie wiedzę dotyczącą Armii Krajowej (dawniej nauczano o Armii Ludowej), napominając jedynie o Batalionach Chłopskich. W mediach również mówi się głównie o Armii Krajowej, prezentuje się liczne uroczystości upamiętniających jej walkę. O Batalionach Chłopskich, statystyczny Polak wie jedynie, że były. Ale kto gdzie i kiedy, jest już wiedzą niekoniecznie powszechną. Postanowiłem więc odnaleźć jakieś informacje o oddziałach Batalionów Chłopskich, które w czasie niemieckiej okupacji działały w mojej okolicy, czyli województwie łódzkim. Dość szybko zorientowałem się, iż okręg łódzki był w nomenklaturze wojskowej oznaczany numerem V.

Czytaj dalej

Opublikowano społeczne | 2 komentarzy

Ideologia zaczyna przesłaniać logikę i zdrowy rozsadek

W 2011 roku, na polskim rynku wydawniczym ukazała się książka Jarosława Kaczyńskiego o niezwykle wymownym tytule „Polska naszych marzeń”. Autor zawarł w niej swoją wizję naprawy, czy może wręcz odbudowy Polski. Przedstawił liczne recepty na to, co należałoby zrobić, aby idee te wcielić w życie. Nikt chyba wówczas nie przypuszczał, iż pięć lat później, Jarosław Kaczyński będzie miał aż tak wielką sposobność na realizację tego wszystkiego, co było dotychczas podręcznikową teorią.

Dziś, po 9 miesiącach urządzania przez Prawo i Sprawiedliwość Polski od nowa, mam nieodparte wrażenie, że dotychczas obecne w polskiej polityce logika i pragmatyzm, zostały zastąpione słowem ideologia. Znamy z historii Polski i Europy okresy, w których dominującym w polityce słowem była ideologia. Pamiętamy czym te okresy się kończą. Niestety w bieżącym dyskursie politycznym jaki możemy zaobserwować w naszym kraju, po raz kolejny ideologia zaczyna przesłaniać logikę i zdrowy rozsadek. Tą „dobrą” zmianę, można z łatwością dostrzec obserwując i analizując wydarzenia ostatnich miesięcy.

Czytaj dalej

Opublikowano polityka | Dodaj komentarz

Prawi i Sprawiedliwi napiszą nam historię na nowo.

Jak bańka mydlana pryska kolejny z fałszywych i sztucznie kreowanych wizerunków partii obecnie sprawującej władzę. Od wielu lat Prawo i Sprawiedliwość kreuje się na „jedynych sprawiedliwych” i „patriotycznych Polaków”. Przedstawiciele innych ugrupowań traktowani są jak obywatele drugiego sortu, zdrajcy, osoby zupełnie nie pojmujące słowa patriotyzm. Dziś w świetle ostatnich wydarzeń, widzimy jak na dłoni prawdziwe oblicze ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Gdzie jest patriotyzm? Gdzie właściwy stosunek do Polski i jej historii? Jak łatwo przychodzi prominentnym działaczom PiS, dziś wpływowym przecież ministrom, marszałkom i posłom, przemilczanie a czasem i przekręcanie niewygodnych faktów. Co więcej, niejednokrotnie czyni się to z niespotykaną wręcz obłudą i wyrachowaniem.

Słowo „wyrachowaniem” należy wytłuścić i napisać drukowanymi literami. Jak bowiem określić cyniczną grę pamięcią Wincentego Witosa, jaką przedstawiciele PiS prowadzą już od kilku lat? Od wielu lat członkowie i sympatycy PSL, gromadzą się w dniu śmierci swego legendarnego przywódcy w Wierzchosławicach (rodzinnej wsi Witosa), aby właśnie tam, oddać mu cześć i honor. Zaduszki Witosowe, bo tak w tradycji ruchu ludowego obchody te zostały nazwane, są szczególnym czasem dla ludowców. Do Wierzchosławic przyjeżdżają liderzy Stronnictwa, posłowie, marszałkowie, lokalni działacze. Przyjeżdżają aby tam „naładować swe ludowe akumulatory”. Od kilku lat PiS próbuje zawłaszczyć to święto jak i pamięć o Wincentym Witosie, świętując w Wierzchosławicach kolejne rocznice urodzin ikony ruchu ludowego. Oczywiście oficjalnie obchody te organizowane są przez NSZZ Solidarność RI, jednakże lista zapraszanych gości jest aż nadto sugestywna. Osobiście cieszę się, że pamięć o Wincentym Witosie jest tak szeroko propagowana. Cieszyłbym się jeszcze bardziej, gdyby owe uroczystości, organizowane przecież na zlecenie władz PiS, były rzeczywistą oznaką czci należnej trzykrotnemu Premierowi. Jednakże, poza cyniczną grą obliczoną na zawłaszczenie pamięci tego wybitnego Polaka, nie znajduję w obchodach niczego innego. Jak bowiem te same osoby, które w styczniu zjawiają się w Wierzchosławicach „bijąc fanfary” na cześć Wincentego Witosa, chwilę później odrzucają kolejne wnioski o jego rehabilitację? PSL wielokrotnie składało takie wnioski. Czytaj dalej

Opublikowano polityka | Dodaj komentarz